Arhive categorie: Hotărâri ale Consiliului Local

HOTĂRÂRE NR.8/2017.

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-econimici și a deviziului general actualizat dupa închierea contractelor de achiziție pentru lucrarea ”CONSTRUIRE SCOALA SI GRADINITA IN SAT OSTROV, COMUNA RIU DE MORI, JUDETUL HUNEDOARA”, dupa actualizarea TVA-ului. HOTĂRÂRE NR.8/2017.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.7/2017.

Privind aprobarea Planului de acțiune sau de lucrari de interes local prestate de persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Rîu de Mori, județul Hunedoara pentru anul 2017.  

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.6/2017.

Privind propunerea de evaluare a activității secretarului comunei Rîu de Mori pe anul 2016.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.5/2017.

Privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Râu de Mori pe Trimestrul lV anul 2016.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.4/2017.

Privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.248 mp aflat în domeniul privat al comunei Rîu de Mori din zona de agrement Râușor și constituirea comisiei de licitație.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.3/2017.

Privind aprobarea unor documentații, acordarea unui mandat pentru aprobarea documentațiilor și a procedurii de atribuire a contractelor de delegare în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor” Județ Hunedoara, acordarea unui mandate pentru semnarea … Continuă să citești

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.2/2017.

Privind trecerea unor terenuri din domeniul privat al comunei Rîu de Mori în domeniul public al comunei Rîu de Mori și completarea inventarului bunurilor care aparțin în domeniul public al comunei Rîu de Mori.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.85/2016.

Privind rectificarea bugetului local al comunei Rîu de Mori pe anul 2016.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.84/2016.

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru „Anexa gospodărească a epxloatației agricole-Adapost pentru animale vaci 51-200 capete în localitatea Ostrov.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.83/2016.

Privind aprobarea alocarii sumei de 7.000 lei în vederea organizarii sărbătorii „Zilele satului Clopotiv” care va avea loc în data de 06.01.2017.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu