Arhiva lunară: noiembrie 2016

PUZ-Plan de Urbanism Zonal Școală Ostrov.

Construire școală și gradiniță in sat Ostrov comuna Rîu de Mori, jud Hunedoara. Borderou foaie semnaturi foaie titlu Memoriu prezentare Regulament local de urbanism Încadrare in zonă Plan de situatie eixtstent Propietatea asupra terenurilor Reglementari echipare edilitara Reglementari urbanistice

În categoria Anunțuri publice, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

ANUNȚ ÎN ETAPA 3 DE APROBARE PLAN URBANISTIC ZONAL transparență decizională.

Primarul comunei Rîu de Mori anunță că începând din data de 14.11.2016 la sediul Primariei comunei Rîu de Mori se poate consulta documentația PUZ și RLU aferent ”ANEXĂ A EXPLOATAȚIEI AGRICOLE- Adăpost pentru animale ( vaci între 51-200 capete )”

În categoria Anunțuri, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

PROCES VERBAL SEDINȚĂ CONSILIUL LOCAL RÎU DE MORI

Întocmit cu ocazia desfășurări sedinței de constituire a Cosiliului local al comunei Rîu de Mori din data de 22 iunie 2016.

În categoria Procese verbale ale cosiliului local Rîu de Mori., Procese verbale sedințe cosiliului local Rîu de Mori, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.55/2016

Privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Rîu de Mori și aprobarea Regulametului și a Caietului de sarcini.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.70/2016

Privind implementarea proictului ,,EXTINDEREA REȚELE DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN ZONA RÎUL MARE ȘI MODERNIZAREA STAȚIE DE EPURARE OSTROV, COMUNA RÎU DE MORI. JUDEȚUL HUNEDOARA”.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.69/2016

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru ,,EXTINDEREA REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE IN ZONA RÎUL  MARE ȘI MODERNIZAREA STAȚIE DE EPURARE OSTROV, COMUNA RÎU DE MORI, JUDEȚUL HUNEDOARA” și indicatorilor tehnico-economici.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.40/2015

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare pentru alegerile din 11 Decembrie 2016

În categoria Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Comuna Rîu de Mori-Buget local-2016-Rectificarea nr.10/01.11.2016

În categoria Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

Comuna Rîu de Mori-Buget local-2016-Rectificarea nr.9/12.10.2016

În categoria Execuția bugetară | Lasă un comentariu