HOTĂRÂRE NR.45/2017.

Privind stabilirea coeficientilor de ierarhizare si a salariilor de baza pentru functionarii publici si persoanlul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Rîu de Mori a institutiilor publice Biblioteca si Camin Cultural aflatate in subordinea Consililului Local Rîu de Mori a Serviciul public de administrare a domeniului public si privat aflat in subordinea Cosniliului local al comunei Rîu de Mori.

Lasă un răspuns