HOTĂRÂRE NR.52/2017.

Privind aprobarea solicitarii unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFM in valaorare de 1.850.000 lei in valoarea garantarii obligatilor de plata in avanasului de 1.850.000  lei reperezentand 28,21% din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind ,,extinderea retele de alimentare cu apa si canalizare in zona Rîul Mare si  modernizare stație de epurare Ostrov comuna Rîu de Mori, județul Hunedoara. 

Lasă un răspuns