HOTĂRÂRE NR:68/2017.

Privind trecerea unor terenuri din domeniul privat al comunei Rîu de Mori în domeniul public al comunei Rîu de Mori și completarea inventarului bunurilor care aparțin în domeniul public al comunei Rîu de Mori.

HOTĂRÂRE NR:66/2017.

Privind aprobarea prelungirii și modificării contractului de închiriere a unui spațiu în suprafață de 32,50 m.p. aflat în propietatea publică a comunei Rîu de Mori ( sediul vechi primarie ), beneficiar S.C. Nesu Com S.R.L.