HOTĂRÂRE NR.56/2018.

Privind înșușirea contractului de achiziție publica ca obiect ,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg constand in:- colectarea separata si transportul spearat al deseurilor municipale si al deseurilor similare;- operarea si administrarea Statiei de transfer Hațeg; – transportul la distanta al deseurilor la facilitaile de tratare/depozitare, din cadrul proiectului ,,Sistem Integrat de Management al Deșeurilo r în Județul Hunedoara”.