Arhiva lunară: februarie 2019

Programări APIA-2019, pentru toată comuna Râu de Mori.

În categoria Anunțuri, Anunțuri publice, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.76/2018.

Privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, in vederea exercitarii calitatii de autoritate publica tutelara, pentru operatorul regional S.C. Apa Prod S.A. Deva.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.75/2018.

Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 30 mp afalat in domeniul privat al comunei Riu de Mori din zona de agrement Rausor si constituirea comisiei de licitatie.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.74/2018.

Privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situata in comuna Riu de Mori ,,Livada Stafului” inscrisa in C.F> 62264, nr.topo 62264 in suprafata de 676 mp, proprietatea privata a comnei Riu de Mori – proprietarul constructiei ridicate pe acest teren.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.73/2018.

Privind aprobarea alocarii sumei de 8.000 lei in vederea organizarii sarbatorii ”Zilele satului Clopotiva” care va avea loc in data de 06.01.2019.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.72/2018.

Privind nivelurile impozitelor și taxelor locale pentru anul 2019.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.71/2018.

Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Rîu de Mori și a Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat prin HCL nr.55/2015.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.70/2018.

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Rîu de Mori pe anul 2018, în trimestrul IV 2018.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.69/2018.

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Rîu de Mori pe anul 2018, în trimestrul IV 2018.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu

HOTĂRÂRE NR.68/2018.

Privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici si a devizului general actualizat dupa inchierea contractelor de achizitie pentru realizarea investitiei ,,Modernizarea retelei de drumuri de interes local, comuna Riu de Mori”, judetul Hunedoara.

În categoria Hotărâri ale Consiliului Local, Toate paginile de informații publice | Lasă un comentariu