HOTĂRÂRE NR.68/2018.

Privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici si a devizului general actualizat dupa inchierea contractelor de achizitie pentru realizarea investitiei ,,Modernizarea retelei de drumuri de interes local, comuna Riu de Mori”, judetul Hunedoara.

HOTĂRÂRE NR.67/2018.

Privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici si a devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie pentru realizarea investitiei ,,Modernizarea retelei stradale in satul Clopotiva, comuna Riu de Mori”.

HOTĂRÂRE NR.64/2018.

Privind edificarea unui monument in cinstea Eroilor Cazuti in Primul si Al doilea Razboi Mondial situat in incinta Centrului local de Informare turistica Riu de Mori, aflat in domeniul privat al comunei Riu de Mori, inscris in C.F. nr.62289.

HOTĂRÂRE NR.62/2018.

Privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situata in comuna Riu de Mori, zona de agremenet Riusor inscrisa in C.F. 63785, nr. topo 63785 in suprafata de 253 mp Lobont Pentru Liviu si Lobont Zenovia.