HOTĂRÂRE NR.68/2018.

Privind aprobarea indicatoriilor tehnico-economici si a devizului general actualizat dupa inchierea contractelor de achizitie pentru realizarea investitiei ,,Modernizarea retelei de drumuri de interes local, comuna Riu de Mori”, judetul Hunedoara.

Lasă un răspuns