HOTĂRÂRE NR.76/2018.

Privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, in vederea exercitarii calitatii de autoritate publica tutelara, pentru operatorul regional S.C. Apa Prod S.A. Deva.

HOTĂRÂRE NR.75/2018.

Privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 30 mp afalat in domeniul privat al comunei Riu de Mori din zona de agrement Rausor si constituirea comisiei de licitatie.

HOTĂRÂRE NR.74/2018.

Privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situata in comuna Riu de Mori ,,Livada Stafului” inscrisa in C.F> 62264, nr.topo 62264 in suprafata de 676 mp, proprietatea privata a comnei Riu de Mori – proprietarul constructiei ridicate pe acest teren.

HOTĂRÂRE NR.71/2018.

Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Rîu de Mori și a Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat prin HCL nr.55/2015.