HOTĂRÂRE NR.71/2018.

Privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Rîu de Mori și a Regulamentului local de urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat prin HCL nr.55/2015.

Lasă un răspuns