Rapoarte

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria comunei RÂU DE MORI.

Citește aici toate documentele publice:

HOTĂRÂRE NR.32/2020

Privind aprobarea actualizării, cu rata inflației de 3,8% a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și alin (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Citește mai mult

HOTĂRÂRE NR.28/2020

Privind aprobarea încheierii unor acte adiționale de prelungire a valabilitățiilor contractelor de închiriere a suprafețelor aflate în domeniul privat al comunei Râu de Mori pana la data de 31.12.2020.

Citește mai mult

HOTĂRÂRE NR.27/2020

Privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare a gestiunuii serviciului de salubrizare in Zona de colectare 2 Hațeg, judetul Hunedoara – Contractul  nr.874/22.08.2018 – din cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara.

Citește mai mult