Rapoarte

Acest spațiu este destinat tuturor documentelor de interes public emise de Consiliul Local și Primăria comunei RÂU DE MORI.

Citește aici toate documentele publice:

CENTRALIZATORUL FINAL

Examenul de promovare pentru ocuparea functiei personal contractual de exectuție de inspector de specialitate Gradul II în cadrul Compartimentului financiar – contabil din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Râu de Mori.

Citește mai mult

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Examenul de promovare pentru ocuparea funcției personal contractual de execuție de inspector de specialitate gradul II in cadrul Compartimentului financiar – contabil din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rau de Mori.

Citește mai mult

HOTĂRÂRE NR.17/2020

Privind aprobarea valorii de investiție a proicetului privind ”Extindere retele de alimentare cu apă și calanalizare în zona Rîul Mare și modernizare stație de epurare Ostrov, comuna Râu de Mori, județul Hunedoara” cu o valoare totala de 8.834.879,06 lei din care 6.558.977,55 lei eligibila si 2.275.901,50 lei neeligibila conform contractului...

Citește mai mult

HOTĂRÂRE NR.16/2020

Privind trecerea a doua terenuri din domeniul privat al comunei Râu de Mori in domeniul public al comunei Râu de Mori si completarea inventarului bunurilor care apratin in domeniul public al comunei Râu de Mori.

Citește mai mult