ANUNT

Concursul pentru ocuparea functiei publice de inspector grad principal in cadrul Comparimentului Administrare Infrasturctura Rausor in aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rau de Mori.

Descarca aici.

ANUNT

Comisia constituita prin Dispozitia Primarului Comunei Rau de Mori nr. 130 din 22.04.2019 s-a intrunit in vederea selectarii dosarelor depuse pentru concursul pe postul corespunzator functiei publice de exectutie de inspector, grad principal in cadrul Compartimentului Administrare Infrastructura Rausor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rau de Mori, conform anuntului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea III nr. 435/25.04.2019.

Continuă să citești

ANUNT

Primaria comunei Râu de Mori, judetul Hunedoara organizeaza in data 29.05.2019 concurs pentru ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I grad principal, din cadrul compartimentului Administrare Infrastructura Rausor din aparatul de specialitate al Primarului comunei Râu de Mori.