Informatii publice

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat prin Legea 544/2001 și Legea 52/2003.

Citește aici toate anunțurile publice:

CENTRALIZATORUL FINAL

Examenul de promovare pentru ocuparea functiei personal contractual de executie de inspector de specialitate,  grad profesional I in cadrul Compartimentului Administrare Infrastructura Rausor din aparatul de specilaitate al Primarului Comunei Rau de Mori.

Citește mai mult

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Examenul de promovare pentru ocuparea functiei personal contractual de executie de inspector de specialitate-, grad profesional I in cadrul Compartimentului Administrare Infrastructura Rausor din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rau de Mori.

Citește mai mult

CENTRALIZATORUL FINAL

Examenul de promovare pentru ocuparea functiei personal contractual de executie de inspector de specialitate – agent de turism, grad profesional I in cadrul Compartimentului Centrul Local de Informare Turistica din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rau de Mori.

Citește mai mult

CENTRALIZATORUL FINAL

Examenul de promovare pentru ocuparea functiei personal contractual de executie de inspector de specialitate – ghid de turism, grad profesional IA in cadrul Compartimentului Centrul Local de Informare Turistica din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rau de Mori.

Citește mai mult

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Examenul de promovare pentru ocuparea funcției personal contractual de execuție de inspector de specialitate agent de turism, grad profesional I in cadrul Comartimentului Centrul Local de Informare Turistica din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rau de Mori.

Citește mai mult

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Examenul de promovare pentru ocuparea funcției personal contractual de execuție de inspector de specialitate ghid de turism, grad profesional IA in cadrul Compartimetului Centrul Local de Informare Turistica din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rau de Mori.

Citește mai mult

Citește aici toate anunțurile privind posturile din Primărie: