Informatii publice

Accesul cetățenilor la informațiile de interes public este garantat prin Legea 544/2001 și Legea 52/2003.

Citește aici toate anunțurile publice:

CENTRALIZATORUL FINAL

Examenul de promovare pentru ocuparea functiei personal contractual de exectuție de inspector de specialitate Gradul II în cadrul Compartimentului financiar – contabil din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Râu de Mori.

Citește mai mult

REZULTATUL PROBEI SCRISE

Examenul de promovare pentru ocuparea funcției personal contractual de execuție de inspector de specialitate gradul II in cadrul Compartimentului financiar – contabil din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Rau de Mori.

Citește mai mult

PROCES VERBAL LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU EXAMEN.

Comisia constituita prin Dispozitia nr. 112/2020 s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse pentru examenul de promovare in grad superior pe postul de natură contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad profesional II in cadrul Compartimetului Financiar -Contabil din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Râu de Mori conform...

Citește mai mult

ANUNT EXAMEN PROMOVARE A PERSONALULUI CONTRACTUAL

In temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, precum si a HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul...

Citește mai mult

Centralizatorul final

Examenul pentru ocuparea funcției personal contractual de execuție de REFERENT/S, GRAD PROFESIONAL IA, IN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE CAMIN CULTURAL, AFLAT IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL. Descarca aici.

Citește mai mult

Rezultatul probei interviu

Examenul pentru ocuparea funcției personal contractual de execuție de REFERENT/S, GRAD PROFESIONAL IA, IN CADRUL INSTITUTIEI PUBLICE CAMIN CULTURAL, AFLAT IN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL. Descarca aici.

Citește mai mult

Citește aici toate anunțurile privind posturile din Primărie: