Toate documentele publice

În acest spațiu pot fi văzute toate documentele de interes public, indiferent de categoria lor.

Citește aici toate documentele publice:

HOTĂRÂRE NR.28/2020

Privind aprobarea încheierii unor acte adiționale de prelungire a valabilitățiilor contractelor de închiriere a suprafețelor aflate în domeniul privat al comunei Râu de Mori pana la data de 31.12.2020.

Citește mai mult

HOTĂRÂRE NR.27/2020

Privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare a gestiunuii serviciului de salubrizare in Zona de colectare 2 Hațeg, judetul Hunedoara – Contractul  nr.874/22.08.2018 – din cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara.

Citește mai mult

HOTĂRÂRE NR.26/2020

Privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor.

Citește mai mult

HOTĂRÂRE NR.25/2020

Privind trecerea unui teren din domeniul privat al comunei Râu de Mori in domeniul public al comunei Râu de Mori si completarea inventarului bunurilor care aparatin in domeniul public al comunei Râu de Mori.

Citește mai mult