COMUNA RÎU DE MORI, sat Rîu de Mori, str. Principala, nr.1,
COD 337380 judetul Hunedoara – ROMÂNIA
tel.: 0254 776046 fax. 0254 776047 e-mail: primariaraudemori@yahoo.com www.riu-de-mori.ro

Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local

Anunțuri de convocare la ședința Consiliului Local

Proiecte de hotărâri ale Consiliului Local

* Documente ce urmează să intre în dezbatere publică și apoi vor fi supuse aprobării Consiliului Local

Hotărâri adoptate de Consiliului Local

Minuta și procese verbale de ședință

Membrii Consilului Local

2016 – 2020

 • ALB Aron
 • AVRAMESCU Sabin
 • BERNAT Viorel
 • BONA Vălean Nicu
 • BUNEA Adrian
 • HĂRĂNGĂU Simion
 • IOVĂNEASĂ Pavel
 • ISĂCONI Dumitru
 • IUBAȘ Cristinel
 • MITUCĂ Ovidiu
 • OPRIC Mihăiță Marius
 • SUCIONI Florin Toderaș
 • TOMESCU Adam

Declarați de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

Raportul anual de activitate al membrilor Consiliului Local