Cum solicităm informații de interes public?

Informatiile de interes public se solicita prin completarea unei cereri care se adreseaza Primarului comunei.
– Model de cerere de informatii de interes public (doc)

Daca dupa maxim 30 de zile, solicitantul primeste raspuns negativ la cererea de informatii de interes public va adresa Primarului o reclamatie administrativa.
– Model de reclamatie administrativa 1 (raspuns negativ la cerere) (doc)

Daca dupa prima reclamatie administrativa, solicitantul nu primeste raspunsul in termen legal, solicitantul adreseaza Primarului a doua reclamatie administrativa
– Model de reclamatie administrativa 2 (nu s-a raspuns in termen legal la cerere) (doc)

Activitatea de asigurare a liberului acces la informatiile de interes public este monitorizata de Comisia de analiza a încalcarii dreptului de acces la informatii de interes public.

Cererile se pot preda personal la sediul Primariei, ori se expediaza prin posta sau prin posta electronica: primariaraudemori@yahoo.com

Liberul acces la informatiile de interes public este reglementat conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003