MONITORUL OFICIAL LOCAL

ALTE DOCUMENTE PUBLICE

Registrul privind înregistrarea refuzurilor de a semna / contrasemna / aviza actele administrative, precum și obiecţiile cu privire la legalitate.

♦ Registrul pentru consemnarea comunicărilor, propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la:

HOTĂRÂRE NR.17/2020

Privind aprobarea valorii de investiție a proicetului privind ”Extindere retele de alimentare cu apă și calanalizare în zona Rîul Mare și modernizare stație de epurare Ostrov, comuna Râu de Mori, județul Hunedoara” cu o valoare totala de 8.834.879,06 lei din care 6.558.977,55 lei eligibila si 2.275.901,50 lei neeligibila conform contractului de finantare nerambursabila nr.C0720AM00021652200447/07.08.2017.

HOTĂRÂRE NR.17.2020

h) Documente neprevăzute la lit. a) – g) şi care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică

ANUNȚURI PUBLICE
(anunțuri imobiliare, somații publice, posturi vacante, documente care, potrivit legii, fac obiectul aducerii la cunoştinţă publică)

PROCES VERBAL LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU EXAMEN.

Comisia constituita prin Dispozitia nr. 112/2020 s-a întrunit în vederea selectării dosarelor depuse pentru examenul de promovare in grad superior pe postul de natură contractuală de execuție de inspector de specialitate, grad profesional II in cadrul Compartimetului Financiar -Contabil din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Râu de Mori conform anunțului publicat pe site-ul institutiei si afisat la Avizierul Primariei Rau de Mori.

Proces verbal la selectia dosarelor pentru examne inchiat azi 24.03.2020

Declarații de avere și de interese

Transparența veniturilor salariale

Rapoarte și studii

Toate documentele de interes public

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.