MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Râu de Mori sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRE NR.32/2020

Privind aprobarea actualizării, cu rata inflației de 3,8% a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) și alin (4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.28/2020

Privind aprobarea încheierii unor acte adiționale de prelungire a valabilitățiilor contractelor de închiriere a suprafețelor aflate în domeniul privat al comunei Râu de Mori pana la data de 31.12.2020.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.27/2020

Privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare a gestiunuii serviciului de salubrizare in Zona de colectare 2 Hațeg, judetul Hunedoara – Contractul  nr.874/22.08.2018 – din cadrul proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Hunedoara.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.26/2020

Privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.25/2020

Privind trecerea unui teren din domeniul privat al comunei Râu de Mori in domeniul public al comunei Râu de Mori si completarea inventarului bunurilor care aparatin in domeniul public al comunei Râu de Mori.

Continuă să citești