MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Râu de Mori sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRE NR.47/2020

Privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren sitauata in comuna Râu de Mori ( Livada Sfatului ) proprietatea privata a comunei Râu de Mori, inscrisa in C.F. nr. 62367, nr. cad. 62367-C1 in suprafata de 619 mp- proprietariilor construcției ridicate pe acest teren: Jurji Ioan-Adrian si Jurji Daniela-Cristina.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.46/2020

Privind aprobarea studiului de fezabilitate ( SF ) și indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiție ,, Extindere rețea electrică de interes public in zona Valcele-Raul Mare, 35 locuri de consum in localitatea Râu de Mori, judetul Hunedoara.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.45/2020

Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Râu de Mori pentru semestrul I al anului 2020 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.44/2020

Privind aprobarea cumpararii unei suprafete de teren intravilan situata in comuna Râu de Mori, satul Sibisel, inscrisa in C.F. nr.64562 in suprafata de 919 m.p. proprietatea dl, Cerna Emil, pentru realizarea unui teren de sport cu gazon sintetic si a unei parcari necesare caminului cultural, scolii si a doua biserici.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.43/2020

Privind aprobarea parcelarii terenului inscrisa in C.F. nr. 63784, cadastral nr. 63784 in suprafata de 11.922 m.p. proprietatea privata a comunei Râu de Mori din zona de agrement Râușor in 2 loturi.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.42/2020

Privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situata in comuna Râu de Mori zona de agrement Râușor, inscrisă in C.F. nr. 61666 Râu de Mori, nr. cad. 61666-C1 in suprafata de 120 mp. concesionar S.C. Studio S.R.L.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.41/2020

Privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situat in comuna Râu de Mori ( Livada Sfatului ) proprietatea privată a comunei Râu de Mori, înscrisă în C.F. nr. 60704, nr cad. 60704 -C1 în suprafata de 597 mp- prorietarului construcției ridicate pe acest teren: Dinu Catalin-Marian.

Continuă să citești