MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Râu de Mori sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRE NR.24/2020

Privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, cu rata inflației pentru anul fiscal anterior.  

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.21/2020

Privind acordarea unui ajutor financiar Primariei orașului Hațeg pentru Spitalului Orășenesc Hațeg în vederea achiziționarii a unor materiale de protecție, aparatura medicala și alte produse necesare impiedicării virusului COVID-19.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.20/2020

Privind aprobarea cotizației UAT Comuna Râu de Mori pe anul 2020 în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul Județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.19/2020

Privind nominalizarea consilierilor locali care să facă parte din comisia pentru evluarea activității secretarului general al unității administrativ-teritoriale Comuna Râu de Mori, pe anul 2020.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.18/2020

Privind aprobarea vanzarii unei parcele de teren situata in comuna Râu de Mori, zona de agrement Râușor în C.F. nr.64269 Râu de Mori, nr. topo 64269 în suprafata de 492 mp. ( Jurji Corina-Monica și Jurji Petru-Gabriel ).

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.17/2020

Privind aprobarea valorii de investiție a proicetului privind ”Extindere retele de alimentare cu apă și calanalizare în zona Rîul Mare și modernizare stație de epurare Ostrov, comuna Râu de Mori, județul Hunedoara” cu o valoare totala de 8.834.879,06 lei din care 6.558.977,55 lei eligibila si 2.275.901,50 lei neeligibila conform contractului de finantare nerambursabila nr.C0720AM00021652200447/07.08.2017.

Continuă să citești