MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Râu de Mori sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRE NR.16/2020

Privind trecerea a doua terenuri din domeniul privat al comunei Râu de Mori in domeniul public al comunei Râu de Mori si completarea inventarului bunurilor care apratin in domeniul public al comunei Râu de Mori.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.13/2020

Privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere a unui spatiu pentru locuit in suprafata de 35 m.p si o suprafata de 280 m.p. curte si gradina, beneficiar Boata Maria proprietatea publica a comunei Râu de Mori.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.12/2020

Privind modificarea statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului comunei Râu de Mori, a instituțiilor publice Biblioteca și Camin Cultural aflate în subordinea Consiliului Local a Compartimentului funcțional Poliția Locală Râu de Mori, Serviciului public de administrare a domeniului public și privat aflat în subordinea Consiliului local.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.11/2020

Privind aprobarea actualizarii Progamului anual al achizițiilor publice pe anul 2020, la nivelul autorității contractante Comuna Râu de Mori, în funcție de fondurile aprobate, în condițiile legii.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.10/2020

Privind aprobarea indicatoriilor tehnico – economici si a devizului general pentru obiectivul de investiție ,,Infiintare retea de distribuitie si racorduri gaze naturale in localitatile Râu de Mori, Suseni, Ostrovel, Brazi, Clopotiva, Ostrovul Mic, Ostrov, Unciuc, Valea Daljii, Sibisel si Ohaba – Sibisel, comuna Râu de Mori, județul Hunedoara”.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.9/2020

Privind aprobarea trasmiterii obiectivului de investiții ”Extindere rețele electrice de interes public in jud Hunedoara, com Râu de Mori sat Clopotiva zona bisericii 2 locuințe” în favoarea E-Distribuție Banat SA.

Continuă să citești