MONITORUL OFICIAL LOCAL

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE

Monitorul Oficial Local

HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII DELIBERATIVE
* Actele emise de Consiliul Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI.
Registrul pentru evidenţa HOTĂRÂRILOR Consiliului Local

Registrul pentru evidența PROIECTELOR DE HOTĂRÂRE

Conform Legii nr. 52/2003 în acest spațiu sunt aduse la cunoștința cetățenilor proiectele de hotărări ale Consiliului Local, propuse pentru dezbaterea publică.
Vă puteți exprima opiniile în scris la sediul primăriei comunei Râu de Mori sau pe această pagină în spațiul rezervat comentariilor.

* Opiniile exprimate vor fi verificate de către admin. înainte de a fi date publicității.

Registrul pentru evidența HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL

HOTĂRÂRE NR.8/2020

Privind aprobarea trasmiterii obiectivului de investiții ”Extinderea rețele electrice de interes public din zona localitații Râu de Mori 3 locuințe, jud Hunedoara” în favoarea E-Distribuție Banat SA.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.5/2020

Privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitații scrisorii de garantare nr. 475/28.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 1.850.000 lei de la data de 07.08.2020 pana la data de 07.08.2021, in vederea garantarii obligațiilor de plata a avansului din fondurile nerambursabile pentru impelmentarea proiectului privind:”Extinderea rețele de alimentare cu apa și canalizare în zona Rîul […]

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.4/2020

Privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol al comunei Râu de Mori pentru semestrul II al anului 2019 și a stabilirii măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.

Continuă să citești

HOTĂRÂRE NR.2/2020.

Privind aprobarea Planului de actiune sau de lucrari de interes local prestate de persoanele beneficiare de ajutor social din comuna Râu de Mori, județul Hunedoara pentru anul 2020.

Continuă să citești